Úvod

Na realitním trhu obecně panuje v současné době trend zvýšené poptávky, jež má základ kromě jiného v hospodářském růstu posledních let. Převis poptávky nad nabídkou v oblasti bytových i nebytových prostor způsobuje postupný nárůst cen nemovitostí, což platí zejména ve velkých městech a dalších významných lokalitách. Tento vývoj vede v oblasti rezidenčních nemovitostí ke snížení dostupnosti rezidenčních nemovitostí pro skupiny s nižšími příjmy a druhotně se tak projevuje i ve zvýšení poptávky po nájmu rezidenčních nemovitostí a postupném zvyšování nájemného.

Na trhu rezidenčních nemovitostí očekáváme další zvýšení poptávky především po nájmu v důsledku dalšího zpřísnění podmínek poskytování hypotečních úvěrů a růstu hypotečních úrokových sazeb. Zároveň očekáváme, že i přes určitý předpokládaný pokles bude v nejbližších letech pokračovat pozitivní trend i v oblasti nákupu rezidenčních nemovitostí.
Naše společnost bude poskytovat služby na území České republiky. V České republice je očekáván zrychlený růst ekonomiky přesahující 3 procenta i pro rok 2019 a lze tedy předpokládat, že by měla přetrvávat pozitivní ekonomická situace, a to i přesto, že dojde k mírnému zpomalení tohoto růstu, a to konkrétně na 3,1% p.a.
I když lze v budoucnu předpokládat určitou míru zpomalení či dokonce mírného poklesu cen nemovitostí či výnosů z pronájmu nemovitostí, lze v této oblasti nalézt celou řadu zajímavých investičních příležitostí.

Předmětem naší hlavní činnosti bude investování do nemovitostí (zemědělských pozemků, stavebních pozemků, rezidenčních nemovitostí, a dalších objektů), investování do rezidenčního developmentu a financování stavebních a developerských firem, společenství vlastníků jednotek a bytových družstev (pro účely koupě, výstavby a rekonstrukce objektů) na území České republiky.

Investice do nemovitostí budou činěny za účelem jejich dalšího zhodnocování, pronájmu či ve výjimečných případech prodeji třetím osobám. Máme v plánu zakoupené nemovitosti především pronajímat, a to s upřednostněním spolehlivých nájemců s dlouhodobými nájemními smlouvami.